Med råsaft av hageepler fra beste Oslo Øst

Hva går Líf Laga ut på?

Prosjektet handler om å plukke epler for å produsere en egen epledrikk som skal genere midler til gode formål i samfunnet.
Les mer om Líf Laga her

Hvem er det for?

Líf Laga er for alle i samfunnet, men hovedfokuset er at ungdom som venter på transittmottak skal få møte norske ungdom på egen alder og at dette skal være med på å styrke deres tro på fremtiden i Norge.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er egentlig epleplukkingen i seg selv - det å få folk til å møtes. Det er få arenaer der folk i forskjellige aldre, med forskjellig kultur og bakgrunn kan møtes å gjøre ting sammen. Med dette prosjektet etableres slike møtesteder i nærområder der det finnes eplehager. Folk trenger å møtes, og det å oppleve at men gjør noe sammen som alle kan klare skaper oppturer. Når man i tillegg opplever at man bidrar til noe som har en større samfunnsnyttig verdi, blir det enda mer viktig.

Hvordan gjennomfører vi Líf Laga?

Det er Bydel Stovner, ved Oppvekstavdelingen, Seksjon Fritid som sammen med Høybråten og Stovner Idrettslag og Bydel Alna som drifter og organiserer prosjektet. Eplehageeiere gir bort epler, vi kommer å plukker, eplene blir til Líf Laga på Askim Frukt- og Bærpresseri. Líf Laga selges i nærområdet og via nett og alle inntekter går tilbake til samfunnsnyttige formål. Redd Barnas arbeid med unge mennesker på mottak får store deler av inntektene.
Les mer her

Redd Barna

Líf laga er et 100% idealistisk prosjekt der alt overskudd går uavkortet til Redd Barna. Prosjektet er drevet av ungdom for ungdom, med fokus på en felles fremtid.
Les mer om vårt forhold til Redd Barna

Ønsker du å støtte Líf Lagaprosjektet så kan du nå bruke VIPPS.

Vippsnummer: 101868

Dokumentar som viser hvordan prosjektet startet i 2016, da under navnet DUGG.

Instagram