Med råsaft av hageepler fra beste Oslo Øst

Hva går Líf Laga ut på?

Prosjektet handler om å plukke epler for å produsere en egen epledrikk som skal genere midler til gode formål i samfunnet.
Les mer om Líf Laga her

Hvem er det for?

Líf Laga er et inkluderingsprosjekt som er åpent for for alle, men hovedfokuset er å styrke ungdom i deres tro på seg selv som ressurser i samfunnet. Å jobbe mot utenforskap står sentralt i Líf laga. Vi blant annet at ungdom som venter på transittmottak, eller er nylig bosatte i Norge skal få møte norske ungdom på egen alder, og gjennom felles epleplukking skal Líf laga bidra til å styrke deres tro på fremtiden i Norge.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er egentlig epleplukkingen i seg selv - det å få folk til å møtes. Det er få arenaer der folk i forskjellige aldre, med forskjellig kultur og bakgrunn kan møtes å gjøre ting sammen. Med dette prosjektet etableres slike møtesteder i nærområder der det finnes eplehager. Folk trenger å møtes, og det å oppleve at men gjør noe sammen som alle kan klare skaper oppturer. Når man i tillegg opplever at man bidrar til noe som har en større samfunnsnyttig verdi, blir det enda mer viktig.

Hvordan gjennomfører vi Líf Laga?

Det er mange som er med i dette prosjektet, og samarbeid er en viktig del av hele konseptet. Det jobbes nå (høsten 2018) med en omorganisering av prosjektets ledelses struktur der planen er å lage en egen forening som tar seg av selve prosjektet med plukking etc., og i 2019 ønsker vi å etablere et fond som kan forvalte overskuddet slik det er skissert under linken Lif laga Fondet. Ellers fungerer prosjektet slik at eplehageeiere gir bort epler, vi kommer å plukker, eplene blir til Líf Laga på Askim Frukt- og Bærpresseri. Líf Laga selges i nærområdet og via nett og alle inntekter går tilbake til samfunnsnyttige formål. Redd Barnas arbeid med unge mennesker på mottak får en del av inntektene, mens resten går til de som er med og plukker samt til Lif laga Fondet som jobber for å forebygge utenforskap.

Redd Barna

Líf laga er et 100% idealistisk og etisk prosjekt der alt overskudd går uavkortet til et samfunnsnyttig formål. Redd Barna er en av våre viktige samarbeidspartnere og de får alltid en del av overskuddet. Resten forvaltes av Lif Laga Fondet. Prosjektet og fondet er drevet av ungdom for ungdom, med fokus på en felles fremtid.
Les mer om vårt forhold til Redd Barna

Ønsker du å støtte Líf Lagaprosjektet så kan du nå bruke VIPPS.

Vippsnummer: 101868

Prosjekt DUGG i 2016

Líf Laga - Etisk Epleslang

Instagram