Hjem/Líf Laga Fondet
Banner

Líf Laga Fondet

Líf laga Fondet skal benytte epler som ikke utnyttes for å lage en epledrikk der overskuddet fra salg går til et bestemt samfunnsnyttig formål.

Fondet skal være et frittstående fond som overtar driften av det eksisterende samarbeidsprosjekt Líf laga. Fondet skal ha sine egne vedtekter og sin egen frittstående økonomi.

Fondet skal produseres en egen drikk under navnet Líf laga som skal generere midler tilbake til fondet. Denne drikken produseres både på Askim frukt- og bærpresseri og etter hvert av av ungdom på en egen eplepresse i Bydel Stovner.

Fondet skal basere seg på inntekter fra produksjon og salg av fruktdrikker, primært eplemost, laget av egendyrkede epler, epler plukket i private hager og overskuddsfrukt fra butikker i Oslo og omegn.

Fondet skal forvaltes av representanter fra Foreningen One People, Høybråten og Stovner Idrettslag, Redd Barna, Foreningen Stig Gård, Stovner Media og Nordbyen utvikling. Alle representert i fondets styre med 1 representant hver.

Fondets styre skal bestå av representanter fra de forskjellige eierinteressene

Fondets rådgivende styre styre består av 2 ungdomsrepresentanter fra de forskjellige representerende organisasjoner i hovedstyret.

Fondets inntekter skal utelukkende brukes til fondets videre vekst, produksjon og til det å fremme ungdoms egne initiativ for å forhindre og forebygge utenforskap. Dette skal gjøres ved at deler av fondets overskuddsmidler går til å honorere forbilder som selv har opplevd utenforskap og knytte dem til ungdom som har konkrete tiltak knyttet opp mot forhindring av utenforskap. På denne måten blir fondet en betydelig og viktig samarbeidspartner i slikt arbeid, både på skoler og i fritidstilbud m.m.

Som utgangspunkt skal fondets arbeid knyttes tett opp mot konseptet “Skolegård” på Abildsø Gård.
Fondet skal spille en sentral rolle i samarbeid med Skoler, kommunale tiltak og alle andre aktuelle aktører som søker samarbeid tilknyttet fokus på utenforskap.

Ungdom skal involveres direkte i dyrkingen og stellet av epletrær. Ungdom som er tilknyttet Skolegårdprosjektet og andre ungdom som kommer inn gjennom andre prosjekter skal være med å drifte produksjonen der pressing av eple- og fruktsaft, gjerne året rundt, er en viktig del, men også være med å hente frukt fra butikker og jobbe med markedsføring og salg m.m.

I dette arbeidet med å være med på å dyrke frem egne epler, høste fra andres hager, utnytte overskuddsfrukt, presse eplemost, møte folk og samarbeidspartnere, kort sakt mestre forskjellige oppgaver ligger det også et poeng som har med livskvalitet å gjøre. Ungdom som stilles overfor allsidige utfordringer vil også måtte bruke langt mer av seg selv enn det man må i høyt spesialiserte samfunn. Dette er et gode i seg selv, en kilde til et rikere liv, der alle evner tas i bruk.

Fondet er planlagt etablert i løpet av høsten 2018