Hjem/Hvordan gjennomfører vi Líf Laga?

Hvordan gjennomfører vi Líf Laga?

Det er Bydel Stovner, ved Oppvekstavdelingen, Seksjon Fritid som sammen med Høybråten og Stovner Idrettslag og Bydel Alna som drifter og organiserer prosjektet. Eplehageeiere gir bort epler, vi kommer å plukker, eplene blir til Líf Laga på Askim Frukt- og Bærpresseri.

Líf Laga selges i nærområdet og via nett. Alle inntekter går tilbake til samfunnsnyttige formål. Redd Barnas arbeid med fokus på unge mennesker på mottak får store deler av inntektene. Vi samarbeider med Hvalstad Transittmottak i Asker, barnevernstjenesten og Redd Barna for å organisere plukkingen slik at vi har med oss mindreårige bosatte ungdom eller ungdom fra mottak i nesten alle hagene vi plukker i.

Det er dette selve prosjektet egentlig dreier seg om - møteplassene!