Hjem/Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Líf laga - med råsaft av hagepeler fra beste Oslo Øst!

Hvert år råtner flere tusen epler på hundrevis av epletrær i Groruddalen. Epletrær venter på at eieren skal plukke, men dessverre er det ikke alltid mulig å få dem plukket.

Líf laga er et initiativ i regi av Høybråten og Stovner Idrettslag, Bydel Stovner, Bydel Alna og Foreningen One People. Prosjektet har tatt initiativ til å plukke nettopp disse eplene som ellers ikke blir plukket, og så gjør vi noe sanfunnsnyttig i tillegg.

Eplene som plukkes under Líf laga bli til en epledrikk der alt overskudd fra salget skal gå til Redd Barna og deres arbeid med mindreårige ungdom på asylmottak. Líf laga ønsker å gi unge mennesker som nettopp har kommet til Norge en god start på sitt nye liv. Så håper vi å bidra til å skape en enda større stolthet for det å bo i Oslo Øst og i Groruddalen.

Navnet Líf Laga tar utgangspunkt i det norske ordtaket liv laga - at noe har livets rett. Navnet Líf er hentet fra Norrøn mytologi. Líf er navnet på en av de to to menneskene som skal overleve Ragnarok i norrøn gudetro. Livtrase er navnet på mannen i dette paret, mens Líf er kona hans. Navnet Líf betyr ganske enkelt «liv».

Prosjektet går altså ut på at ungdom fra Groruddalen inviterer med seg ungdom på asylmottak, og nylig bosatte ungdom i Oslo på lovlig epleslang. Eplene som plukkes blir til Líf Laga, og alt overskudd går til Redd Barna og deres fokus på mindreårige flyktninger i Norge. Alt annet går til produksjonen av flaskene, altså tilprosjektets videreføring året etter. Med andre ord, jo flere epler jo mer støttemidler blir det. Vi samarbeider også tett med PRESS, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Líf laga ønsker å bidra med noe positivt i samfunnet. Ved å gi unge mennesker mulighet til å engasjere seg i ungdom som trenger litt ekstra gjelp og støtte i hverdagen, samtidig som de blir kjent med nye mennesker i eget nærmiljø, mener vi at vi gjør nettopp det. Líf laga skaper samhørighet og gjør ungdommen som deltar til forbilder for andre. Líf Laga et produkt skapt av ungdom i Groruddalen, der en felles positiv tro på fremtiden er målet.

Vi samarbeider med Askim Saft - og Bærpresseri, og det er de som presser eplesaften for oss. De bidrar med kunnskap og ekspertise som gjør at produktet blir så bra som mulig.

plene plukker vi i September/oktober, og selve produksjonen av epledrikken skjer rett etter at plukkingen er gjennomført. Lanseringen av Líf laga skjer hvert år på FN-dagen i Bydel Stovner.