Hjem/Redd Barna

Redd Barna

Som en flott bonuseffekt av møtene og samarbeidet i eplehagene som Líf laga tilrettelegger for, går alt overskudd fra inntektene fra epledrikken vi lager til Redd Barna. Det at vi direkte støtter Redd Barnas arbeid med mindreårige enslige asylsøkere i Norge er hoveddrivkraften for ungdommene som er med i prosjektet. Pengene vi bidrar med går i aller største grad utenom systemer som "stjeler" av lasset. Pengene fra Lìf laga-salget settes på egne aktivitetskontoer for den målgruppen vi ønsker å støtte. I så måte kan man si at all støtte til Líf laga er en direkte støtte til arbeidet me å gjøre hverdagen til mindreårige enslige flyktninger i Norge bedre.

Det er også helt avgjørende for både voksne frivillige og de ansvarlige voksne prosjektlederne at prosjektet er 100% idealistisk, uten krav om inntjening osv. Dette sikres ved at ansatte i Bydel Stovner, Høybråten og Stovner Idrettslag og Bydel Alna bruker tid i sitt betalte arbeid for å hjelpe ungdommen med organiseringen.

Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Det betyr at alle nasjonale og internasjonale lover skal beskytte barn på lik linje med voksne. Vi ønsker å bidra til at møtet med Norge skal være så hyggelig og trygt som overhode mulig. Det er blant annet dette som er utgangspunktet og inspirasjonen for initiativet Líf laga.